Otázky

Je ľanový olej horľavý?

Ľanový olej je horľavý. Pri správnom používaní a skladovaní je riziko samovznietenia ľanového oleja veľmi malé. Nebezpečenstvo požiaru sa však za určitých okolností zvyšuje. Buďte veľmi opatrní s handrami, ktoré boli použité na nanášanie ľanového oleja. Je známe, že tieto handry často spôsobujú požiar bez vonkajšej iskry. Použité handry by sa mali skladovať v kovovej nádobe s vrchnákom a namočené vo vode, aby sa obmedzilo riziko požiaru, pretože proces sušenia je exotermický.